Ukázky našich výrobků a realizací

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

TYP 1HSV1.01

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

TYP 1HSV1.02

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

TYP 1HSV1.02P

S počítadlem motohodin

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

TYP 1HSV1.02SQ

Se spínacími hodinami omezující chod čerpadla ve špičce

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Typ 1HSV1.02—230V

Pro čerpadlo 230V

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ukázka možnosti uzamčení dveří

a zaplombování krytu

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Typ 2HSV1.02 pro dvě čerpadla

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Typ 2HSV1.02P pro dvě čerpadla s počítadlem provozních hodin

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Typ 2HSV2.02 pro dvě čerpadla, střídavý chod čerpadel

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ukázka vnitřního zapojení s modulem GSM pro dálkovou signalizaci pomocí SMS

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Skříň ovládací automatiky

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ukázka vnitřního zapojení, modul GSM, spínací hodiny na míchadlo, vnitřní zásuvka 230V

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ukázka

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Plechová skříň, venkovní kontrolky

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ukázka

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Skříň s pilířem PER1, venkovní dvoustavová kontrolka

zelená + červená blikací

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Pro dvě čerpadla s počítadlem motohodin

STOJAN

Pro ovládací automatiky 1HSV...

STOJAN

Pohled z boku, bez předního krytu

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Pilíř PER2, GSM modul, pod spodním krytem zásuvka 230V a zásuvka 3x400V

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Skříň vlevo hlášení poruch na centrálu VAK, uprostřed automatika, vpravo elektroměrový rozvaděč

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

ukázka

ESH 21

Řídící modul čerpadla

ESH 21

Řídící modul čerpadla

ČERPACÍ JÍMKA DOMOVNÍ

S čerpadlem EFRU

ČERPACÍ JÍMKA DOMOVNÍ

S čerpadlem EFRU

ČERPACÍ JÍMKA PRŮMYSLOVÁ

2x čerpadlo KSB se  zařízením

ČERPACÍ JÍMKA

Pro 2x čerpadlo KSB se 

spouštěcím zařízením

ŘEZ ČERPACÍ JÍMKOU

Výstavní

ČERPADLO

Čerpadlo EFRU včetně potrubí

ARMATURA ATK1

Sestavení armatury ATK1

DRŽÁK SNÍMACÍCH PRVKŮ

Uchycení snímacích prvků

PL

Plovákový spínač

SE

Snímací elektroda

PV1

Pojistný ventil 6bar

ZV1

Zpětný ventil 5/4“

ČERPACÍ JÍMKA

Ukázka napojení potrubí do čerpací jímky

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Zasekaná ve zdi